Handbuch WEBFAKT

  1. Home
  2. Dokumente
  3. Handbuch WEBFAKT
  4. Datenexport-/Import
  5. Datenimport
  6. Import VoIP-Abrechnungsdaten Sipwise

Import VoIP-Abrechnungsdaten Sipwise

Den Import starten Sie unter dem Menüpunkt Datenexport-/Import –> Import VoIP –> I-VoIP Sipwise

callend_date;callend_time;billed_seconds;caller_id;caller_dest;preise_planinternet_dest;price;minutes
02.11.2018;10:46:19;357;4944445333;49111111117811;Germany Festnetz;0,00;12:05:57
02.11.2018;10:50:12;5;494444333;49111111925;Germany Festnetz;0,00;12:00:05
02.11.2018;10:51:43;30;494444333;49111101511;Germany mobil EPlus;0,06;12:00:30
03.11.2018;09:40:23;179;494443333;4911114411;Germany Festnetz;0,00;12:02:59
03.11.2018;11:24:57;345;49444433331;49111211041;Germany mobil O2;0,72;12:05:45
03.11.2018;11:27:07;57;4944443333;4944442211165;Germany mobil O2;0,12;12:00:57
03.11.2018;12:50:38;1419;494443333;49333152111;Germany Festnetz;0,00;12:23:39
03.11.2018;12:55:56;19;4944443333;4922225111;Germany Festnetz;0,00;12:00:19
03.11.2018;04:44:12;125;4944443333;4911169111;Germany Festnetz;0,00;12:02:05

Der Import erfolgt ohne die Feldbezeichnungen.